Chat with us, powered by LiveChat Ympäristöystävällinen hotelli Helsingissä | Klaus K Hotel

Green Key

Klaus K:lle on myönnetty kestävän matkailun Green Key -ympäristösertifikaatit.

Green Key on kansainvälinen matkailualan ympäristöohjelma, jossa on mukana jo yli 4000 matkailuyritystä 60 eri maassa. Kämp Collection Hotelsin ja Klaus K Hotellin asiakkaille Green Key -merkki kertoo, että hotellit tekevät päivittäistä ympäristötyötä koko henkilökunnan voimin ja tarkkoihin ympäristökriteereihin perustuen.

Green Key -merkin saanut hotelli on sitoutunut majoitustoiminnan ympäristörasituksen pienentämiseen muun muassa tehostamalla veden- ja energiankäyttöään sekä vähentämällä syntyvää jätettä ja kierrättämällä sen tehokkaasti. Green Key -ohjelmaan kuuluu kiinteästi myös aktiivinen ympäristöviestintä ja sekä henkilökunnan että asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattaminen.

Sertifikaatin myöntämisestä päättää yritysvastuun, kestävän matkailun ja ympäristönsuojelun asiantuntijoista koostuva Green Key -tuomaristo.