Chat with us, powered by LiveChat Arvot | Klaus K Hotel

Arvot

Arvomme – humaanius, ennakkoluulottomuus ja rohkeus – ohjaavat kaikkea tekemistämme. Me haluamme tehdä hyvää ja luoda maailmaan yhdenvertaisuutta.

Haluamme Klaus K:n olevan tila ja paikka monimuotoisille äänille ja olemiselle. Tarjoamme ja turvaamme ilmapiirin, jossa kaikki ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja ja kunnioitettuja.

Humaanius

Olemme ihmisiä ihmisille. Uskomme, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Kohtelemme toisiamme, vieraitamme ja kaikkia kohtaamiamme ihmisiä tasa-arvoisesti. Puhumme toisillemme ja toisistamme hyvää. Arvostamme erilaisuutta. Ihmiset ajattelevat asioista eri tavalla. Jokainen on tervetullut meille ihan omana itsenään. Pyrimme monimuotoistamaan kaupunkikulttuuria säännöllisillä matalan kynnyksen tapahtumilla.

Ennakkoluulottomuus

Perustamme ratkaisumme ja arviomme järkevyydelle ja oikeudenmukaisuudelle. Paneudumme asioihin ja keskustelemme avoimesti, jotta emme muodosta hätiköityjä tai tuomitsevia mielipiteitä. Suhtaudumme vastaanottavaisesti uusiin tietoihin ja ajatuksiin. Haluamme tutkia maailmaa ilman ennakkoasenteita. Pidämme sen mikä on arvokasta ja hylkäämme sen, mikä on arvotonta. Teemme tietojen pohjalta täsmällisiä johtopäätöksiä, mutta jätämme mielemme avoimeksi sen varalta, että saamme tulevaisuudessa lisää tietoja.

Rohkeus

Uskallamme toimia arvojemme mukaisesti. Uskallamme kertoa äänen ajatuksiamme, mielipiteitämme ja ideoitamme. Rohkaisemme myös toisia siihen. Uskallamme epäonnistua ja sanoa, että olimme väärässä. Uskallamme onnistua ja kehua itseämme. Kyseenalaistamme itseämme ja toisiamme. Haluamme oppia omista onnistumisista ja epäonnistumisista, ja antaa palautetta toisillemme. Uskallamme pitää hauskaa, katsoa toisiamme silmiin, olla onnellisia ja rakastaa.

Ehdota meille hyvää tekoa!

Haluamme luoda hyvyyttä ja tasa-arvoisuutta maailmaan, vaikka ihan vähintäänkin omassa korttelissamme. Klaus K ei synny sanoista vaan teoista. Auta meitä auttamaan ja ehdota meille hyvää tekoa! Vinkkaa meille vaikka yhteistyökumppani, tapahtumaidea, hyväntekeväisyyskohde tai ihan mikä vaan teko, joka edistää yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.